TMG u ministarstvu obrazovanja:Planiraju nove predstave

Članovi Teatra mladih Goražde (TMG) danas su posjetili Ministarstvo za obrazovanje mlade nauku, kulturu i sport gdje su s resornim ministrom Damirom Žugom razgovarali o radu ovog perspektivnog teatra te predstavili svoje planove za naredni period.

U sklopu svojih budućih projekata, članovi Teatra mladih predstavili su niz planova od kojih je kao najznačajnije izdvojeno pokretanje aktivnosti na uspostavi Resursnog centra za mlade te rad na novoj predstavi.

Ministar za obrazovanje mlade nauku, kulturu i sport Damir Žuga zahvalio je članovima ovog teatra na dosadašnjoj saradnji, kao i svim aktivnostima koje su kroz svoj rad realizovali u oblasti kulture i jačanja kapaciteta mladih.

Tokom sastanka članovi Teatra mladih upoznati su sa planiranim sredstvima u budžetu resornog ministarstva za 2018. godinu na ekonomskim kodovima za kulturu i neprofitne organizacije namijenjene mladima.

Ističući značaj goraždanskog Teatra mladih u oblasti razvoja kulture, kao i angažmana i afirmacije mladih, ministar Damir Žuga iskazao je opredjeljenje za pružanje jače podrške projektima ovog teatra, ali i svim drugim udruženjima mladih u 2018. godini, te sa ovog sastanka uputio inicijativu da predstave Teatra mladih budu zastupljene na manifestacijama obilježavanja značajnih datuma i događaja u BPK Goražde, koje će se održati tokom ove godine.