Vijeće ministara danas o tehničkoj realizaciji odgovora na upitnik

Vijeće ministara BiH bi na današnjoj sjednici trebalo da razmatra Informaciju o tehničkoj finalizaciji odgovora Bosne i Hercegovine na Upitnik Evropske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji – (kandidatski status).

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe Informacija o ukupnim aktivnostima Direkcije za evropske integracije u vezi s upravljanjem procesom evropskih integracija.

Pred ministrima će biti i Nacrt zakona o izmjeni Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH, koji je predložilo Ministarstvo sigurnosti BiH.

Predviđeno je i razmatranje Informacije o provedbi Plana hitnih mjera i realizaciji aktivnosti navedenih u Informaciji o procjenama i mogućnostima Bosne i Hercegovine po pitanju izbjegličke krize u regiji i Evropskoj uniji i pregledu situacije u vezi s migracijskom krizom na zapadnobalkanskoj ruti.

Raspravljat će se i o Prijedlogu akcionog plana za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu “Zornić protiv Bosne i Hercegovine“, “Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine“ i “Pilav protiv Bosne i Hercegovine“ kao i Izvještaj o provedbi Politike o saradnji sa iseljeništvom za 2017. godinu.

bhrt