Mirsada Ćulov: Prvi put imamo mogućnost da organizujemo fizikalnu terapiju i posjetu defektologa za korisnike u njihovom domu

Federalni Savez udruženja osoba sa cerebralnom paralizom u saradnji sa kantonalnim udruženjem organizovao je danas u  Goraždu seminar o razvojnim teškoćama. Seminar se realizuje  u sklopu projekta funkcionalne sposobnosti osoba s invaliditetom, glavnog faktora za poboljšanje kvaliteta života cijele porodice koji se finansira posredstvom federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Šest predavača s Pedagoškog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija univerziteta u Sarajevu prezentovalo je na seminaru različite teme iz niza  oblasti u cilju pomoći dobroj i pozitivnoj priči o porodicama djece s razvojnim poteškoćama, a ne samo djece s cerebralnom paralizom, kako bi se razumjelo da je obrazovna inkluzija samo jedan dio socijalne inkluzije. Pored seminara projekat  koji  se realizuje više mjeseci  u osnovnom dijelu je  usmjeren na kućnu fizikalnu terapiju i defektološku edukaciju.

„Prvi put imamo mogućnost da organizujemo fizikalnu terapiju i posjetu defektologa za članove u njihovim kućama, i to je jako dobro prihvaćen primjer od strane naših korisnika i svi su zadovoljni“,  naglasila je Mirsada Ćulov, predsjednica Udruženja oboljelih od cerebralne paralizei distrofije BPK Goražde.

Pored Goražda, stručni timovi u Sarajevu, Zenici i Sapni kontinuirano rade sa ukupno 120 korisnika tokom šest mjeseci i pružaju im kućnu fizikalnu terapiju.

Predsjednica Saveza Udružnja osoba s cerebralnom paralizom F BiH, prof. dr Emira Švraka, ističe da su mnogima od njih fizioterapeuti po prvi put otvorili vrata i sa njima rade vježbe kojima će im omogućiti da budu funkcionalno sposobni da samostalno učestvuju u aktivnostima dnevnog života i tako budu bolji učenici u školama, jer je mnogima teško i da sjede a kamoli da intelektualno prate program nastave.

„Fizikalna terapija i defektološki tretman će omogućiti da djeca učestvuju i u kreativnim,  umjetničkim aktivnostima te će  moći pokazati na svoj način da mogu dati doprinos u toku inkluzije kao i da na taj način pokažu porodicama djece koja nemaju razvojne teškoće da se ne plaše zajedničkog života i rada već da pomognu da rastemo zajedno“ ,  zaključuje predsjednica federalnog saveza.