Privredna komora BPK Goražde: Demografski pokazatelji ozbiljan problem

Privredna komora BPK Goražde prezentirala je pokazatelje privrednih kretanja u BPK Goražde s akcentom na broj zaposlenih, strukturu zaposlenih po privrednim granama te iznos plata. Konstatovan je veliki nesrazmjer između plaća u administraciji i onih koji rade u proizvodnji i uslužnim djelatnostima.

Jedan od ključnih problema BPK Goražde je demografija, odnosno znatno veći broj umrlih od broja rođenih. Tako je primjera radi, zaključno sa oktobrom 2017. godine u BPK Goražde bilo zaposleno 6.887 radnika što je više za 170  radnika ili 2 posto više u odnosu na isti period prošle godine, naglašavaju u Privrednoj komori BPK Goražde.

Naš kanton se ne može pohvaliti ni po visini isplaćenog ličnog dohotka obzirom da se nalazimo na sedmom mjestu u Federaciji BiH.  

Kada je u pitanju struktura zaposlenih po privrednim granama zaključno sa oktobrom 2017. godine najviše je radnika u privredi, ukupno .3802 ili 55 posto od ukupnog broja zaposlenih sa prosječnim ličnim dohotkom od 681 KM.

Privredna komora BPK:Demografski pokazatelji ozbiljan problem

U uslužnim djelatnostima radilo je 1.268  radnika sa prosječnom plaćom od 625 KM dok je najviši iznos plaća onih u administraciji, obrazovanju i drugim administrativnim poslovima kojih je u kantonu 1.817 sa prosječnom plaćom od 911 KM. Ovaj disbalans u platama između realnog sektora i administracije smatraju jednim od ključnih problema usporenog privrednog razvoja u našem kantonu.

U Privrednoj komori ističu kako su demografski pokazatelji ozbiljan probem i mogli bi u narednom periodu postati limitirajući faktor daljnjeg privrednog rasta i razvoja. Naime, 1991. na teritoriji općine Goražde živjelo je 37.573 stanovnika da bi broj stanovnika prema posljednjem popisu iz 2013. godine iznosio 20. 897 što je za 16.676 lica manje ili za čak 44 posto. Od 2013. do 2016. nastavljen je trend smanjenja broja stanovnika.

Na evidenciji Službe za zapošljavanje BPK Goražde sa 3. decembrom 2017. godine je 3273 osoba što je za 229 ili 6,5 posto manje u odnosu na isti period prošle godine.

I dalje je na evidenciji više od 1.100  onih koji nemaju nikakve kvalifikacije dok je sa visokom stručnom spremom 260 osoba.