Riječ po riječ 08.02.2018. tema: Poljoprivreda u BPK Goražde