PREGLED PROGRAMA OD 12.02 – 17.02.2018.

Najava programa za ponedjeljak 12.2.2018.

7:00 PREGLED PROGRAMA

7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA

9:00 DNEVNIK/r

-O BOSANSKOM NA BOSANSKOM/PREGLED KNJIŽEVNOJEZIČKOG STVARALAŠTVA NA BOSANSKOM JEZIKU U OSMANSKOM DOBU

-PROGRAM RADIO GORAŽDA

15:00 IGRANI FILM

17:00 BH VEZA/informativni program

-O BOSANSKOM NA BOSANSKOM/PREGLED KNJIŽEVNOJEZIČKOG STVARALAŠTVA NA BOSANSKOM JEZIKU U OSMANSKOM DOBU

18:00 PORTRET AUTORA/ZAIM IMAMOVIĆ 2

18:30 INTERMECO MUZEJ ŽIVOTINJE

-MUZIČKI PROGRAM

-MARKETING

19:00 DNEVNIK

-MARKETING

-SJEĆANJA

-MUZIČKI PROGRAM

20:00 POZITIVA em.14

21:00 BH DNEVNIK/ zajednički informativni program tv stanica

21:30 TV LIBERTY ep.1123

22:00 SERIJSKI PROGRAM

23:00 GLAS AMERIKE

23:30 DNEVNIK/r

PREGLED PROGRAMA ZA UTORAK

 

 

 

Najava programa za utorak 13.2.2018.

7:00 PREGLED PROGRAMA

7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA

9:00 DNEVNIK/r

– O BOSANSKOM NA BOSANSKOM/PRIJEVODI KUR'ANA NA BOSANSKI

15:00 SJEĆANJA

15:10 NEKI BOLJI GRAD FOČA/dokumentarni program

16:00 POZITIVA em.14/r

17:00 BH VEZA/informativni program

– O BOSANSKOM NA BOSANSKOM/PRIJEVODI KUR'ANA NA BOSANSKI

18:00 TV LIBERTY ep.1123/r

18:30 POZDRAV IZ SARAJEVA/BENBAŠA

-MUZIČKI PROGRAM

-MARKETING

19:00 DNEVNIK

-MARKETING

-SJEĆANJA

-MUZIČKI PROGRAM

20:00 PERSPEKTIVA MOSTAR ep.1

21:00 BH DNEVNIK/ zajednički informativni program tv stanica

21:30 HOD VIJEKOVA em.47

22:00 STJUARDESE ep.21/serijski program

23:00 GLAS AMERIKE

23:30 DNEVNIK/r

PREGLED PROGRAMA ZA SRIJEDU

 

 

 

Najava programa za srijedu 14.2.2018.

7:00 PREGLED PROGRAMA

7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA

9:00 DNEVNIK/r

-O BOSANSKOM NA BOSANSKOM/SLAVENSKI GENITIV U STANDARDNOM JEZIKU

-PROGRAM RADIO GORAŽDA

15:00 SJEĆANJA

15:10 ISTINA ep.455

15:30 BAŠTINE ep.269

16:00 HOD VIJEKOVA em.47/r

17:00 BH VEZA/informativni program

18:00 PERSPEKTIVA MOSTAR ep.1/r

-O BOSANSKOM NA BOSANSKOM/SLAVENSKI GENITIV U STANDARDNOM JEZIKU

-MUZIČKI PROGRAM

-MARKETING

19:00 DNEVNIK

-MARKETING

-SJEĆANJA

-MUZIČKI PROGRAM

20:00 EVROPA U FOKUSU ep.13

21:00 BH DNEVNIK/ zajednički informativni program tv stanica

21:30 PORTRET AUTORA/ZAIM IMAMOVIĆ 2

22:00 SERIJSKI PROGRAM

23:00 GLAS AMERIKE

23:30 DNEVNIK/r

NAJAVA PROGRAMA ZA ČETVRTAK

 

 

 

Najava programa za četvrtak 15.2.2018.

7:00 PREGLED PROGRAMA

7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA

9:00 DNEVNIK/r

-O BOSANSKOM NA BOSANSKOM/SREDNJOVJEKOVNA BOSANSKA ALEKSANDRIJA

-PROGRAM RADIO GORAŽDA

15:00 PERSPEKTIVA MOSTAR ep.1/r

16:00 PORTRET AUTORA/ZAIM IMAMOVIĆ 2/r

17:00 BH VEZA/informativni program

18:00 EVROPA U FOKUSU ep.13/r

 -O BOSANSKOM NA BOSANSKOM/SREDNJOVJEKOVNA BOSANSKA ALEKSANDRIJA

-MUZIČKI PROGRAM

-MARKETING

19:00 DNEVNIK

-MARKETING

-MUZIČKI PROGRAM

20:00 RIJEČ PO RIJEČ/DIJALOŠKA EMISIJA

21:00 BH DNEVNIK/ zajednički informativni program tv stanica

21:30 INTERMECO

22:00 SERIJSKI PROGRAM

23:00 GLAS AMERIKE

23:30 DNEVNIK/r

NAJAVA PROGRAMA ZA PETAK

 

 

 

Pregled programa za petak 17.2.2018.

7:00 PREGLED PROGRAMA

7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA

9:00 DNEVNIK/r

-O BOSANSKOM NA BOSANSKOM/STANDSARDNI JEZIK

PROGRAM RADIO GORAŽDA

15:00 EVROPA U FOKUSU ep.13/r

16:00 RIJEČ PO RIJEČ/dijaloška emisija

17:00 BH VEZA/informativni program

18:00 PRIČE O LJUDIMA/JUSO VELIĆ

-O BOSANSKOM NA BOSANSKOM/STANDARDNI JEZIK

-MUZIČKI PROGRAM

-MARKETING

19:00 DNEVNIK

-MARKETING

MUZIČKI PROGRAM

20:00 SVJETLA POZORNICE

21:00 BH DNEVNIK/ zajednički informativni program tv stanica

21:30 ALHEMIJA BALKANA BIH ep.4

22:00 SERIJSKI PROGRAM

23:00 GLAS AMERIKE

23:30 DNEVNIK/r

NAJAVA PROGRAMA ZA SUBOTU