Predstavljen priručnik „Ideologija Tekfira i nasilni ekstremizam“ Vijeća mutfija Islamske zajednice u BiH

Sukobljavanje sa novim oblicima religioznosti kroz ideologiju Tekfira i nasilnog ekstremizma tematika je izrađenog priručnika i svojevrsne analize Vijeća muftija Islamske zajednice BiH koji je predstavljen danas u islamskom kulturnom centru. Ovaj priručnik sadrži ključne koncepte i pojmove koje radikalne skupine najčešće zloupotrebljavaju,ideologiziraju i izvode iz konteksa ustaljene islamske interpretacije.

Primarni cilj provedenog istraživanja nije bio da polemizira sa takvim stavovima nego da ukaže na najčešće zloupotrebe i pokuša suzbiti utjecaje interpretacija vjere stranih- tradicionalnom islamskom učenju.

Kroz izrađeni priručnik i analizu obrađen je i primjer zloupotrebe pojma džihada, gdje se u mnogim ekstremnim religijskim pokretima opravdava nasilje kroz redukcionistički pristup tumačenja vjerske tradicije, džihad stavlja kao ključni, temeljni, fundamentalni i predstavlja samo borbu oružjem gdje se džihad tumači kao cilj a ne sredstvo.

Za ekstremiste džihad nije instrument  kojim se otklanja nepravda, štiti vjera, život,čast i imetak obespravljenih i otklanja prepreka da onaj ko želi da živi kao musliman to može slobodno učiniti, rečeno je tokom promocije.

U ponudjenoj analizi čiji su promotori bili predsatvnici Ureda za vjerske poslove Rijaseta IZ BiH predvođeni direktorom Nusretom ef. Avdibegovićem obrađene su i druge teme poput Hidžre, Taguta i koncepta monoteizma u vlasti, svijeta mira i svijeta rata, Hilafet, Šerijatska politika, novotarije ili novine u vjeri te islamska eshatologija i vjerovanje u Sudnji dan.

Domaćin publikacije priručnika bilo je muftijstvo goraždansko i muftija Remzija ef.Pitić.

rtv bpk