Zaplesali i u Goraždu:Kampanja protiv nasilja i diskrimancije

Goražde je danas bilo dio globalne kampanje „Jedna milijarda ustaje „koja se održava  u cijelom svijetu , svakog 14.februara od 2011. Godine.

Kampanja  je simboličan zahtjev  za zasutavljanje nasilja, stigme i diskriminacije nad  ženama, djevojkama i djevojčicama.

Veliki broj mladih, učenika osnovnih i srednjih škola , nevladinog sektora i građana Goražda ,  plesom  sa pjesmom „Razbijmo lanac nasilja“ iskazali su  stav prema ovom problemu koji je,  prema dostupnim  informacijama , nažalost prisutan i na ovom prostoru.

Golobalna akcija „Jedna milijarda ustaje „ udružila je brojne aktiviste i aktivistkinje iz 200 zemalja, među kojima je i BiH. Ovoj kampanji  pridružilo se  oko 15. 000 organizacija.