Riječ po riječ 15.02.2018. tema: Demobilisani borci