Zasjedalo općinsko vijeće Foča u FBIH

Vijećnici općinskog vijeća općine Foča u Federaciji BIH razmatrali su izvještaj o izvršenju programa rada općinskog vijeća za prošlu a potom usvojili program rada za 2018. godinu.

Usvojen je i prijedlog odluke o kućnom redu u stambenim zgradama kao i odluka o utvrđivanju prosječne cijene metra kvadratnog izgrađenog stambenog prostora u 2017-oj godini. Razmatrana je i usvojena odluka o utvrđivanju naknade za neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište državne svojine na području općine Foča u F BIH za 2018. godinu.

Po uzoru na prethodne, i u ovoj godni naknada za 1m2 neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, utvrđuje se procentualno od osnovice koja iznosi 400 KM,  po zonama.

U prvoj zoni iznosi 14 KM, u drugoj 10 KM I u trećoj 6 KM.

Posljednja tačka dnevnog reda bila je Informacija o higijenskoj ispravnosti vode za piće na području općine Foča u Federaciji , koju je vijećnicima prezentovao direktor JKP “Ušće” Admir Borović.
rtvbpk