Izmjenama RP Rasadnik stvoreni uslovi za nove investicije

Na posljednoj sjednici Gradskog vijeća Goražde usvojene su izmjene Regulacionog plana Rasadnik.

Kako pojašnjavaju u nadležnoj gradskoj službi, izmjene su bile neophodne s ciljem stvaranja dodatnih  kapaciteta za nove investicije.

U ovom dijelu grada, predviđena je izgradnja  stambeno-poslovnih objekata za koje već postoji interesovanje. Između ostalih, proširenje poslovnih kapaciteta planira firma „Lepenica company“ , izgradnju novih objekata planiraju i vlasnici Gradske pijace a stvoreni su i uslovi za početak realizacije projekta rekonstrukcije i izgradnje novih objekata Doma za stara i iznemogla lica.

rtvbpk