Nastavljena dobra saradnja ASB i Grada Goražda

Predstavnici njemačke nevladine organizacije ASB  boravili su danas u  Goraždu. Razlog posjete je nastavak saradnje sa gradskom upravom i Centrom za socijalni rad , koja podrazumjeva   realizaciju   projekata  i pružanja pomoći socijalno ugroženim porodicama.

“Izgradnja 74 stambene jedinice za povratnike, Inkluzivna socioekonomska podrška u lokalnim zajednicama te socioekonomsko osnaživanje žrtava mina i njihovih porodica kroz poslovnu obuku i stvaranje mogućnosti samozapošljavanja, samo su neki od projekata koje smo u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Gradom Goražde realizovali na ovom području”, ističe  Rusmir Hanić , projekt menadžer ASB.

Inače, ova njemačka ogranizacija je već 15 godina  prisutna na području BPK Goražde , i u tom periodu je  implementirala  značajan  broj projekata sa  pozitivnim efektima  održivog povratka i samozapošljavanja.