BPK Goražde među sedam Kantona u F BIH potpisnik kolektivnog ugovora za službenike i organe uprave i sudske vlasti

Nakon višemjesečnih pregovora potpisan je kolektivni ugovor za službenike i organe uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH. Ugovor su potpisali predstavnici osam kantona među kojima je i BPK.

Premijer BPK Goražde Emir Oković, smatra da je najbitnije razumijevanje finansijskih okvira sa kojima se raspolaže u BPK.

“Mislim da od strane  socijalnog  partnera  iz tog sektora dolazi velika spremnost za razgovor i usaglašavanje međusobnih stavova. Riječ je o kolektivnom ugovoru koji je provodiv na području ovog Kantona i generalno u toj oblasti planiramo krenuti sa Zakonom o plaćama i naknadama koji već dugo nemamo, a to je ono što smo izmedju ostalih i dogovarali prije mjesec dana sa predstavnicima sindikata da bi zaokružili taj cjelokupni normativni okvir po pitanju plaća, obaveza i prava uposlenika u javnoj upravi”,  naglasio je Oković.

rtv bpk