U gradskoj upravi razgovarano o problemima na području svih mjesnih zajednica

Problemi i potrebe stanovnika goraždanskih mjesnih zajednica te načini i  mogućnosti njihovog riješavanja bili su tema današnjeg sastanka gradonačelnika i njegovih saradnika sa predsjednicima savjeta mjesnih zajednica.

Naglašeno je da se kvalitenijom međusobnom saradnjom može učiniti puno više na stvaranju boljih uslova za život svih stanovnika.Problemi sa kojima se suočavaju stanovnici svih 20 goraždanskih mjesnih zajednica su gotovo identični.

Loša komunalna i putna infrastruktura, divlje deponije samo su neki od prioriteta koje su predsjednici savjeta mjesnih zajednica istakli na današnjem sastanku.Istaknuto je da uz identifikaciju problema u svojim sredinama i sami građani vlastitim inicijativama i akcijama mogu doprinijeti njihovom riješavanju.