U ministarstvu privrede nastoje riješiti probleme sa kvarovima na RTV predajnicima.

Problem sa emitovanjem signala RTV BPK Goražde  prisutan je već godinama, ali još nikada nije trajno riješen.

Naprotiv, sve je manje građana do kojih dopire signal naše medijske kuće,  putem zemaljske mreže. U Ministarstvu privrede BPK Goražde koji je i vlasnik predajnika, naglašavaju da je razlog zastarjela oprema do čijih dijelova je teško doći.

Za sada u ministarstvu nastoje otkloniti pojedinačne kvarove dok će se na dugoročnija riješenja uključujući i proces digitalizacije po svemu sudeći još sačekati.

rtv bpk