Udruženje ALDI i Grad Goražde: Prva u nizu edukacija za mlade nazaposlene osobe

Udruženje Aldi, koje na području BPK Goražde u saradnji sa pratnerima realizuje projekat Međunarodne organizacije rada(ILO)  organiziralo je edukaciju za mlade nezaposlene osobe s područja gradskog dijela Goražda. U okviru edukacije prisutni su imali priliku upoznati se sa svim aktivnostima koje nude partneri projekta, a koje se odnose na mogućnost bržeg zapošljavanja kroz stručne edukacije.

Kako je istaknuto, ovo je prva u nizu edukacija na području BPK Goražde, a kroz edukacije je planirana obuka oko  300 mladih nezaposlenih osoba.

U Udrženju  ALDI, koje je i nosilac projekta za BPK Goražde, ističu da će se  planirane aktivnosti provoditi do januara 2019. godine, a  predstavljaju  nadogradnju i nastavak napora svih relevanih lokalnih aktera na usklađivanju ponude i potražnje na tržištu rada i smanjenju broja nezaposlenih.

Projekat “Lokalno partnerstvo Goražde” je među 15 partnerstava  osnovanih u sklopu projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BIH” kojeg finansira  Evropska unij  posredstvom Međunarodne organizacije rada i to u cilju smanjenja broja nezaposlenosti i poboljšanja kvaliteta života građana BiH.

Pored ALDI-a i Grada Goražde, partneri projekta su i  Kantonalna Služba za zapošljavanje,  Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“,  te Kantonalno Udruženje poslodavaca i Privredna komora, kao i preduzeća Bekto Precisa i Emka Bosnia.

rtvbpk