Udruženje ALDI Goražde: Mogućnost prekvalifikacije za 150 nezaposlenih osoba

U okviru projekta Stručno osoposobljavanje i podizanje kvaliteta obrazovanja odraslih u kontekstu cijelodnevnog učenja, koji finasira Evropska unija, na području BPK Goražde u martu će se realizovati aktivnosti, koje će pomoći u rješavanju problema nedostatka stručnog kadra u oblasti drvno-prerađivačke industrije.

Goraždansko Udruženje ALDI u saradnji sa Kantonalnom Službom za zapošljavanje i SSŠ “Džemal Bijedić“  izvršit će prekvalifikaciju nezposlenih osoba za zanimanja „radnik u preradi drveta“ i „tapetar“.Kako ističu u Udruženju ALDI Goražde projektom je predvidjeno da se izvrši besplatna prekvalifikacije 150 nezaposlenih osoba, a po završetku obuke bit će dodjeljeni certifikati koji su validni ne samo na području našeg kantona, već i šire regije.

Na ovaj način omogućit će se nezaposlenim osobama s područja BPK Goražde da postanu konkruntniji na tržištu rada. Prijave za ovaj vid stručnog osposobljavanja mogu se  izvršiti u Službi za zapošljavanje BPK Goražde i biroima rada u Ustikolini i Prači. Partner projekta je goraždansko preduzeće „FA“.

rtvb