Arheološka izložba iz Republike Slovenije “Topot keltskih konja” i u Zavičajnom muzeju u Goraždu

Gostujuća izložba iz Republike Slovenije ”Topot keltskih konja”, koja svjedoči o materijalnim ostacima keltske kulture, otvorena je povodom Dana nezavisnosti  BiH i u Zavičajnom muzeju u Goraždu. Izložba je dopunjena materijalom sa bosanskohercegovačkog lokaliteta Kamenjača u Brezi, koji ima srodan arheološki materijal i sličan karakter kultnog mjesta.

Ovo je prva arheološka  gostujuća  izložbi iz Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini na kojoj je predstavljen lokalitet Bizjakova hiša u Kobaridu – keltsko svetište sa početka  mlađeg željeznog doba na kojem su se ritualno prilagali darovi i žrtvovale životinje.

Izložba je koncipirana tako što je u većoj vitrini crtež istraživanog prostora na kojem su predmeti postavljeni na identičan način na koji su i otkriveni u Bizjakovoj hiši a sličnosti i razlike sa ostacima pronađenim u Kamenjači predočene su  u dvije manje  vitrine.

Topot keltskih konja je specifična   izložba  koja je otvorena  narednih 45 dana u u zavičajnom muzeju u Goraždu a saradnja sa iskusnim kolegama iz BiH i susjedstva uskoro bi mogla rezultirati i uzvratnom izložbom u Tolmirskom muzeju.