Počela realizacija obaveznog programa za djecu pred polazak u školu

Počela je realizacija obaveznog programa za djecu pred polazak u školu.  U odnosu na prethodnu godinu program će proći 20 djece više iako pokazatelji kojima raspolažu u ministarstvu ukazuju i na sve  manji  broj djece u ruralnim područjima.

U Kantonalnom ministartsvu obrazovanja ističu da su  raspoređena  u sedam odgojnih grupa te da jje, očekivano,  najveća koncentracija djece u gradskim područjima.

Novost ove godine,naglasili su u ministarstvu, je da u saradanji sa Centrom za socijalni rad i nevladinim organizacijama nastoje uključiti i romsku djecu u program kako bi takođe bila spremna za polazak u osnovnu školu i uopće stekla uslove da se uključe u obrazovni sistem.

Program do 14. maja proći će 210 mališana, 20 više u odnosu na prethodnu godinu.

Troškovi ljekarskog pregleda idu na teret ministarstva .

rtvbpk