Naša Stranka Goražde: Ukazali na probleme u vezi sa deponijom smeća

Gradski odbor Naše Stranke Goražde, ukazao je na potrebu hitnog rješavanja dugogodišnjeg problema u vezi deponije u Goraždu. Na press konferenciji su istakli da je potpisivanje Ugovora o javno privatnom partnerstvu sa investitorom iz Bahreina, bilo tračak nade, koji je 18 mjeseci nakon tzv. mega projekta, jasno pokazao da su građani Goražda bili taoci predizbornih obećanja.

U Našoj Stranci tvrde kako su u gradskoj upravi, svjesni pritiska javnosti, pokrenuli aktivnosti na uređenju puta za Trešnjicu, ali samo kako bi dislocirali postojeću deponiju, a ne ozbiljno krenuli u izgradnju regionalne deponije.

Podsjećaju da je vijećnica ove stranke Aldijana Smailhodžić na posljednjoj sjednici gradskog vijeća podnijela inicijativu da se ugovor sa investitorom iz Bahreina proglasi ništavnim.

Na konferenciji za novinare kazali su kako rješenje problema vide u ponovnom raspisivanju poziva za novo javno-privatno partnerstvo, ali uz izradu projekta sa znatno manjim kapacitetom deponije. Po njima još jedan od načina rješavanja problema deponije mogo bi biti, realizacija zajedničkog projekta Grada Goražda i BPK Goražde, uz podršku federalnih vlasti, a na bazi realnih finansijskih i drugih pokazatelja.

rtvbpk