Federalni ministar za boračka pitanja Salko Bukvarević u posjeti BPK Goražde

Ministar za pitanja boraca FBiH Salko Bukvarević boravio je u posjeti   Goraždu. On se susreo sa predstavnicima Koordinacije boračkih udruženja BPK Goražde, predstavnicima Kantona i grada Goražda. l

Razgovarali su razgovarano o unaprijeđenju  prava boračke populacije s akcentom na demobilisane borce.

Borci iz Goražda ukazali su na brojne probleme.

”Mi smo tražili što hitnije donošenje Zakona o pravima demobilisanih boraca i Zakona o reprezentativnosti boračkih udruženja. Ukazali smo na probleme koje imamo u BPK Goražde, a to su problemi sa kojim se suočavamo i na federalnom nivou. Vezano za okupljanje branioca mi smo odradili sve što je bilo potrebno, sa ljudima smo pokušavali razgovarati u Sarajevu sa njihovim predstavnicima. Imali smo niz obećanja i dgovora za sastanke, međutim kada je trebalo doći do realizacije ti su ljudi odbijali bilo kakav dogovor. Nismo uspjeli naći zajednički način djelovanja a mislim da način blokiranja ulica nije primjeren borcima”, izjavio je Nesib Hodo, predsjenik Udruženja demobilisanih boraca BPK Goražde.

“Ja sam danas obećao na ovom sastanku kao i u drugih sedam kantona, apsolutni je zahtjev da se što prije u parlamentarnu proceduru uputi nacrt Zakona o pravima demobilisanih boraca kako bi se pomoglo našim saborcima koji su u godinama kada ih sustigla starost a mnoge od njih i bolest a nemaju nikakvih prihoda da tu kategoriju probamo rješiti. Treći zaključak je da sva pitanja iz oblasti boračko invalidske zaštite neophodno rješavamo putem dijaloga, u općinama kantonima, federaciji i državi a nikako blokadama ulica i cesta jer građani BIH nisu zaslužili da im borci blokiraju život”, kazao je Bukvarević.

Premijer BPK Goražde Emir Oković ukazao je i na neprocesuiranje predmeta ratnih zločina.

“Pojavljuju se ljudi koji zarad određenih političkih kampanja i poena pokušavaju Grad heroj predstaviti na jedan potpuno suprotan način. Mi jasno znamo koliko smo imali poginulih, koliko je to civilnih žrtava rata, koliko djece i zaista uvijek ističemo da je opravdan zahtjev da konačno doživimo situaciju i da se neko procesuira”, kazao je ovom prilikom Oković.

rtvbpk