Predstavnici “Inicijative za lokalne vlasti” u posjeti BPK Goražde

U posjeti BPK Goražde boravili su danas predstavnici  evropske Zajedničke komisije “Inicijativa za lokalne vlasti”. Inicijativa je rezultat zajedničke saradnje Ureda specijalnog predstavnika EU u BiH, USAID-a i Ambasade Švicarske, i jedan od njenih ciljeva jeste da sasluša mišljenja lokalnih vlasti u BiH o problemima i preprekama s kojima se suočavaju u svakodnevnom radu.


Predstavnici incijative za lokalne vlasti razgovarali su i o postignutim rezultatima u ovom kantonu ali i o ključnim sistemskim problemima koje sprečavaju lokalne vlasti da budu efikasnije.  Oni se u suštini ne razlikuju od onih koji opterećuju i druge kantone naglasili su nakon sastanka.

Zajednička komisija je sastavljena od međunarodnih eksperata na polju lokalne uprave, a koji će nakon razgovora sa predstavnicima svih nivoa vlasti sačiniti i dostaviti u maju ove godine Izvještaj o trenutnom stanju u pomenutim oblastima.

rtv bpk