Rogatica : Za lokalne puteve 1,5 miliona maraka

Odbornici SO-e Rogatica na posljednjoj sjednici usvojili su plan rada na održavanju, zaštiti, rekonstrukciji i izgradnji lokalnih puteva širom opštine u dužini od 217 kilometara kategorisanih i oko 160 ne kategorisanih puteva i 26 kilometara ulica u naselju Rogatica tokom ove godine.

Radi se o obimnom materijalu u kome su uz kartografske prikaze i tabelarne preglede popisani svi lokalni putevi na području opštine i ulice u Rogatici sa zonama održavanja. Tako su, primjera radi, u prvu zonu svrstani putevi urbanog područja naselja Rogatica koje odgovara teritoriji mjesnih zajednica Rogatica 1 i Rogatica 2, a u četvrtoj zoni su putevi na području Mjesne zajednice Žepa i dijela Mjesne zajednice Borike, u petoj na području koje odgovara teritoriji mjesnih zajednica Kozići, Seljani i dijelovi Osova, Borika i Kukavica.

U usvojenom planu prioritet dat je održavanju puteva u cilju nesmetanog i bezbjednog saobraćaja i kretanja pješaka ljeti i zimi uz čuvanje puteva i prateće infrastrukture. Svi putevi podijeljeni su u pet kategorija. Na prvom mjestu je redovno održavanje, zatim vanredno održavanje, zaštita, rekonstrukcija i izgradnja novih puteva. Za te namjene predviđeno je da se utroši 1,5 miliona maraka. U tome je 717.000 maraka učešće budžeta opštine, a iz „ostalih izvora“ u planu je da se obezbijedi 783.000 maraka.

Kod „ostalih izvora“, kaže se u planu, računa se na donacije, sredstva domaćih i stranih ulagača, prihode od pratećih djelatnosti, koncesija, ličnog učešća građana i kredita.

Koliko će se i od koga sakupiti zavisiće od mnogo čega, ali je činjenica da pred načelnikom opštine i Odjeljenjem za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove koji su zaduženi za realizaciju ovoga Plana stoje veliki zadaci. To tim prije što je dobar dio lokalnih i posebno ne kategorisanih puteva nakon zime, traže hitnu intervenciju građevinskih radnika i mašina.

058.ba