CCI: 8 mart

Centri civilnih inicijativa, uz čestitke ženama u BiH za 8. mart, upozoravaju na neprihvatljivo stanje da se ženama u BiH uskraćuju prava koja su im garantovana zakonom. Naime, nijedna vlada u BiH, od 10 kantonalnih, preko dvije entitetske, pa do Vijeća ministara BiH, ne poštuje Zakon o ravnopravnosti polova u BiH, koji jasno propisuje da zastupljenost manje zastupljenog pola ne smije biti ispod 40 posto i da se sve ostalo smatra diskriminacijom, čije se otklanjanje ovim zakonom zahtjeva, saopćeno je iz CCI-a. Također, navode da vlade HNK i ZDK u svom sastavu nemaju nijednu ženu dok najveću zastupljenost imaju entitetske vlade sa po četiri žene u 17-očlanim vladama, što je tek 23 posto. Uz Vijeće ministara BiH po dvije žene u svom sastavu imaju i vlade PK, TK, ZHK i KS, a po jedna žena je u sastavu vlade K10, BPK, SBK i USK. CCI smatra neprihvatljivom malu zastupljenost žena u svim parlamentima, te činjenicu da su rijetke stranke koje ovom problem daju zasluženo mjesto.

3 0 komentara

  1. Pingback: shorts

  2. Pingback: cocuk porno

  3. Pingback: denizli masaj salonu