Nabavka opreme za pripadnike MUP-a BPK Goražde

U protekloj godini nastavljen je kontinuitet materijalno-tehničkog opemanja policije, izjavio je ministar unutrašnjih poslova BPK Goražde Nijaz Musić naglašavajući kako je u te namjene izdvojeno ukupno 148.000 konvertibilnih maraka.

Nešto više od 60.000 maraka izdvojeno je za nabavku svakodnevne opreme od čega je najviše izdvojeno za nabavku  uniformi za uposlenike. Opremanje sistema radio veze započelo je u 2016 godini, a kontinuitet je nastavljen i u prošloj u iznosu od ukupno 41.000 maraka što su donatorska sredstva ICITAPA.

Sanaciju i rekonstrukciju krovne konstrukcije zgrade finansirali su kantonalna vlada i UNDP u iznosu od 78.000 maraka. U ministartvu unutrašnjih poslova planiraju realizaciju nekoliko važnih projekata i u 2018. godini između ostalog utopljavanje zgrade.

Ministar Musić naglašava kako će u skupštinsku proceduru uskoro biti upućene izmjene i dopune zakona o policijskim službenicima usklađen sa federalnim zakonom o policijskim službenicima.