Vlada BPK : Objavljen konkurs za dodjelu stipendija

Vlada BPK Goražde na posljednjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, utvrdila je kriterije za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija za akademsku 2017/2018.godinu. Za stipendije u budžetu Ministarstva predviđena su finansijska sredstva u iznosu od 150.000 KM, a predviđeno je da ovo pravo ostvari 120 studenata. Konkurs je već objavljen i trajat će do 23. 03.2018.god. Pravo prijave za dodjelu stipendija imaju redovni studenti koji prvi put upisuju godinu studija na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u BiH, koji imaju prebivalište na području BPK Goražde najmanje tri godine, da su državljani BiH, te da ne primaju kredit ili stipendiju od drugog davaoca.

Studenti Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džema Bijedić“ Mostar, dislocirana nastava Goražde i studenti Internacionalnog univerziteta u Goraždu nemaju pravo na stipendiju. Prema riječima ministra Damira Žuge, vođeni potrebama tržišta rada, deficitarnim kadrom i malim brojem zanimanja koja se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport ove godine će stipendirati tri grupe studenata. Studentske stipendije se kreću u rasponu od 150 do 200 KM, koje će biti isplaćene studentima u sedam jednakih rata.