Radovi na projektima koji se finansiraju iz kreditnih sredstava Saudijskog fonda za razvoj

Zgrada uprave Grada Goražde
Zgrada uprave Grada Goražde

Radovi na projektima koji se finansiraju iz kreditnih sredstava Saudijskog fonda za razvoj bit će nastavljeni u ovoj sedmici, tvrdi gradonačelnik Muhamed Ramović.

Pojašnjava da je do zastoja došlo zbog vremenskih uslova ali i nepredviđenih radova.Međutim  to neće ugroziti daljnju implementaciju projekata koji bi trebali biti završeni u ovoj godini. To je potvrđeno i na sastanku sa predstavnicima Saudijskog fonda koji je održan u Sarajevu.

Riječ je o projektima rekonstrukcije putnih pravaca Mravinjac – Berič i Osanica – Ilovača, rekonstrukciji sekundarne vodovodne mreže te izgradnji mosta u Vitkovićima. Prema riječima gradonačelnika, projekat vodovodne mreže urađen je 60 posto, rekonstrukcija puteva obavljena je 50 posto dok je što se tiče mosta završeno 40 posto posla.

Kako ističe Ramović, Grad Goražde nema dugovanja prema nijednom izvođaču radova, tako  da nema ni privremenih situacija koje čekaju na isplatu. Grad Goražde, ali i Saudijski fond za razvoj u potpunosti i na vrijeme ispunjavaju svoje obaveze, a realizacija projekata trebala bi biti okončana u ovoj godini.