U Centru za rani rast i razvoj uskoro će početi igraonice za djecu predškolskog uzrasta od 2 do 4 godine

U Centru za rani rast i razvoj uskoro će početi igraonice za djecu predškolskog uzrasta od 2 do 4 godine. Riječ je o programu različitog sadržaja prilagođenog djeci ali i roditeljima s ciljem unaprjeđenja vještina i kompetencija.

Realizacija ovog programa počinje za 10 dana, a u centru očekuju da će po uzoru na prošlu i ove godine veliki broj roditelja i djece aktivno učestvovati u igranicama. Program podrazumjeva održavanje zajedničkih igraonica za  roditelje i djecu predškolskog uzrasta i pokazao je opravdanost cjelokupne ideje koja se bazira na razvijanju partnerskih odnosa između roditelja i centra, razvijanju vještina i kompetencija te unapređenja ranog rasta i razvoja djeteta.

U sklopu Centra za rani rast i razvoj već određeno vrijeme je i Resursna soba sa posebnim programima namjenjenim  djeci sa poteškoćama u razvoju, te djeci i porodicama iz marginaliziranih grupa.

rtvbpk