Foča: Usvojen akcioni plan u okviru projekta „Prevencija i borba protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje“

U utorak, dana 13. marta 2018. godine, u prostorijama Centra za kulturu i informisanje Foča, na poziv predsjednika Skupštine Opštine Foča, a u saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, održan je radni sastanak na kojem je razmatrana primjena Akcionog plana za koheziju zajednice, koji je usvojen od strane Skupštine Opštine Foča u prethodnom sazivu 17.02.2014. godine.

Pored organizatora sastanka, Izeta Spahića, predsjednika Skupštine Opštine Foča i Željka Vukanovića, predstavnika Misije OSCE u Bosni i Hercegovini, radnom sastanku su se odazvali i prisustvovali predstavnici javnih ustanova, institucija i udruženja građana: Srednjoškolski centar Foča, OŠ „Sveti Sava“, Policijska uprava Foča, Ombudsman za djecu Republike Srpske, Islamska zajednica, Opštinsko međureligijsko vijeće, Demokratski centar „Nove nade“, Organizacija porodica poginulih boraca i nestalih civila, Udruženje građana povratnika i raseljenih lica u opštinu Foča, Udruženje slijepih i slabovidih lica, Ekološko društvo „Gornja Drina“, Lovačko udruženje „Bakić“, Udruženje likovnih umjetnika „Ton“, Udruženje „Tračak nade“, Asocijacija mladih i Omladinski pokret.

Akcioni plan za koheziju zajednice donijet je u okviru projekta „Prevencija i borba protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje“.

U diskusiji, u kojoj su uzeli učešća svi prisutni, razmotrene su utvrđene mjere Plana prevencije, pojedinačni slučajevi i incidenti koji narušavaju koheziju zajednice, kao i iskustva, problemi u radu i pozitivni primjeri školskih ustanova i drugih subjekata u prevenciji i borbi protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje.

U diskusiji su istaknute ocjene da javnost nije dovoljno upoznata sa Akcionim planom, da na terenu nije bilo ozbiljnijih incidenata, kao i da se o incidentima više priča nego o pozitivnim primjerima i dobroj praksi. Takođe, ocijenjeno je da treba više raditi na promociji Akcionog plana, putem zvaničnog sajta Opštine Foča, medija i savjeta mjesnih zajednica, da treba organizovati posjete mjesnim zajednicama zajedno sa odbornicima Skupštine Opštine Foča, organizovati kulturne i druge aktivnosti i manifestacije na aktuelnu temu, kao i osmisliti aktivnosti u kojem će uzeti učešće veći broj učesnika.

Predstavnik Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini je na ovu temu najavio zajednički sastanak sa predstavnicima opštine Višegrad, koji će se održati u Višegradu, dana 27. marta 2018. godine i pozvao sve prisutne učesnike da prisustvuju tom sastanku, uz najavu obezbijeđenog prevoza.

rtv bpk