Riječ po riječ 15.03.2018. tema: položaj mladih u BPK Goražde