Savjet potrošača BPK Goražde: Postoji mnogo institucija koje bi trebale štititi potrošače, ali je malo onih koji to stvarno čine

Postoji mnogo institucija koje bi trebale štititi potrošače, ali je malo onih koji to stvarno čine, smatraju u Savjetu potrošača BPK Goražde  te naglašavaju da je ova oblast uređena  zakonom , koji se u praksi skoro i ne poštuje. Sam zakon o zaštiti potrošača u BiH nalaže da su svi organi koji se bave zaštitom prava potrošača dužni građane upoznati s njihovim pravima. Kada je riječ o Savjetu potrošača smatraju da oni obavljaju svoj dio posla koji je uglavnom savjetodavan.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača neka od osnovnih prava  su   pravo na informiranost, pravo na mogućnost izbora, pravo da bude saslušan i zastupan, pravo na naknadu štete i kompenzaciju. O ovim pravima predstavnici Savjeta potrošača BPK Goražde  će govoriti  20.  marta , kada će se u maloj sali Centra za kulturu u 11 sati održati jednodnevna radionica,  u  skopu obilježavanja  svjetskog  dana potrošača, čije porijeklo ima u deklaraciji koji je donio bivši amarički predsjednik Kenedi 1962.  godine.