Apel za pomoć

Našem  sugrađaninu  Hasibu Mašić, koji se već neko vrijeme bori sa teškom bolešću, ovih dana neophodna je finasijska pomoć. Hasib je trenutno na liječenju u Sarajevu, a obzirom da je njegovo zdravstveno stanje ugroženo, ljekari su preporučili korištenje lijeka čija cijena je 8.000 KM. Hasib se trenutno nalazi u Sarajevu na odjelu hematologije i kako nam je kazao u telefonskom razgovoru: “Trombociti su veoma oslabili, slezena je natekla, a i veoma teško se  krećem“. Konzilij ljekara KCU Sarajevo, ustanovio je da bi se bolest mogla spriječiti korištenjem lijeka „Jakavi“ koji  košta 8.000 KM.  Sa skromnom penzijom, Hasib Mašić, i ovaj put  prinuđen je obratiti se za pomoć dobrih ljudi i zamoliti Goraždane da mu pomognu pri kupovini neophodnog lijeka, jer on nije uprilici obezbijediti sredstva. Novčana pomoć za liječenje oboljelog goraždanina Hasiba Mašića, može se uplatiti na žiro račun koji je otvoren u NLB banci (1325002008643798).

rtv bpk