Potpisani ugovori za dodjelu sredstava za sport kulturu i mlade

Na osnovu Odluke o utvrđivanju kriterija, načina i postupka dodjele finansijskih sredstava za sport, kulturu, udruženja i pojedince za 2018. godinu u Velikoj sali Gradske uprave, danas su potpisani Ugovori o dodjeli sredstava po Javnom pozivu, koji Grad Goražde svake godine objavljuje, a tiču se finansiranja projekata za sport i kulturu.

Ukupno je za ove namjene u budžetu Grada Goražda za 2018. godinu izdvojeno 85.000 KM, a sredstva se dodjeljuju po osnovu Javnog poziva koji je raspisao Grad Goražde.

Sredstva su odobrena za 16 aplikacija iz oblasti sporta, dok su iz oblasti kulture odobrena sredstva za četri aplikacije, te dvije za udruženja i  jedna aplikacija za projekat pojedinaca.

Pored ovog danas su potpisani i Ugovori o dodjeli sredstava po Javnom pozivu koji Grad Goražde svake godine objavljuje, a tiču se finansiranja projekata mladih. Ukupno za mlade u budžetu Grada Goražde za 2018. godinu izdvojeno je 30.000 KM, a sredstva se dodjeljuju po osnovu Javnog poziva koji je raspisala Gradska uprava Grada Goražda.

Sredstva su odobrena za 11 aplikacija projekata mladih sa područja našeg grada. Na ovaj način Grad Goražde u skladu sa mogućnostima i stanjem u budžetu podržava sve aktivnosti koje imaju za cilj promociju grada, ali i razvoj sporta, kulture,podrške mladima  i ostalih društvenih sfera u našem gradu.

rtvbpk