Redovni izvještaj Civilne zaštite BPK Goražde

Sa područja Grada Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite  Grada Goražda za vrijeme vikenda nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra. Nivo rijeke Drine izmjeren jutros u 07,00 časova na HS Goražde iznosio je 182,95 centimetara i sa trendom blagog opadanja.

Sa područja općine Pale u F BiH:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Pale u F BiH za vrijeme vikenda nisu zabilježene   pojave  opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra.Nivo rijeke Prače izmjeren jutros u 07,00 časova iznosio je 61,00 centimetar i trenutno je u blagom opadanju.

Sa područja općine  Foča u F BiH

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite  općine Foča FBiH za vrijeme vikenda  nisu zabilježene  pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra. Usljed kišnih padavina i topljenja snijega u blagom  porastu su  vodostaji Koline i Kosovske rijeke.

 

MUP  BPK-a Goražde:

Prema informaciji Operativnog  centra  MUP-a BPK-a Goražde, za vrijeme vikenda   nije bilo   pojava opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra nije bilo.

Kantonalna bolnica BPK-a Goražde-Urgentni centar:

U prijemno urgentni centar Kantonalne bolnice BPK-a Goražde za vrijeme primljena  su 115 pacijenta. Četrnaest  pacijenata  je  zadržano u Kantonalnoj bolnici radi daljeg liječenja.

Direkcija za ceste BPK-a Goražde:

Prema informacijama koje smo dobili od Direkcije za ceste BPK-a Goražde,  svi putni pravci u nadležnosti ove direkcije su prohodni.