Evidentno povećanje broja prisustva migranata i na području BPK Goražde

U proteklih 15 dana i na području BPK Goražde, evidentno je prisustvo migranata. Prema podacima MUP-a pronađene su 32 osobe, koje su ilegalno prešle bh. granicu, većim dijelom na području općine Čajniče. Uglavnom je riječ o migrantima iz Sirije, koji su odmah po okončanju neophodne procedure, prebačeni u azilantski centar u Delijašu.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova BPK Goražde, ističu da prilikom kontrole i privođenja u prostorije policije, migranti sarađaju, te da je za njihovu daljnju proceduru zadužen goraždanski terenski ured Službe za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH.

U  MUP BPK Goražde naglašavaju da su u saradnji sa graničnom policijom, ali i kolegama iz okolnih općina, sačinili operativni plan i program rada, koji se primjenjuje u sklopu redovnih policijskih aktivnosti, jer je bilo očekivano da će se ovaj problem pojaviti i na području Jugoistočne Bosne.

rtvbpk