Inicirali promociju starih zanata

Udruženje “Stari zanati” Goražde ovih dana pokrenulo je incijativu za očuvanje i promociju starih zanata kojih već odavno nema u ovom gradu.

Riječ je o zanatima koji bi se mogli iskoristiti i u svrhu turističke promocije i ponude rukotvorina iz davnina. Kroz pomenutu incijativu udruženje traži da se kroz Zakon o Obrtu članom 39. koji predviđa mogućnost da Vlada Federacije, Kantoni i lokalne jedinice samouprave mogu propisati olakšice i izdati interne dozvole za bavljenje određenim zanatstvom.

Prihvatanjem ove incijative Udruženja “Stari zanati” poboljšao bi se položaj i uslovi rada i poslovanja zanatlija koji po Zakonu o penzionisanju imaju daleko najniže penzije.

Medju zanatima koje će Udruženje kroz inicijativu predstaviti lokalnim vlastima, a koja bi trebala da budu dio pomenutih olakšica je 21 stari zanat poput mlinara, jufkara, tkalca, bojadžije, jorgandžije, tašnara,papudžije, kovača, metlara i slično,  a njihovo oživljavanje moglo bi se iskoristi i za promociju turističke ponude ovog grada i Kantona. Iz udruženja su pozvali sve zantalije i zainteresovane građane koji bi se željeli baviti nekim od zanata, da se jave u udruženje koje ima cilj da oformi i jedan promotivni prostor gdje će biti izloženi svi radovi i rukotvorine goraždanskih zanatlija.
rtvbpk