Blagi porast vodostaja rijeke Drine

Povećanje temperatura ali i obilne kišne padavine u posljednjih 15-tak dana izazvali su porast vodostaja rijeka prvih kategorija u većem dijelu BiH ali i cijelog regiona.

Stanje sa vodotokom rijeke Drine svakodnevno se prati i on je bio u blagom porastu ovih dana ali sve je još uvijek ispod opasnih i kritičnih granica koje bi izazvale izljevanje iz korita.

Najveći problem za porast vodotoka rijeke Drine može napraviti HE Mratinje. Za razliku od 2010. kada je bila informativna blokada, ovoga puta komunikacije postoje, ističu u gradskoj upravi.

Posljednje padavine i najave meterologa da će i narednih dana biti snijega i kiše dodatno je upozorenje na kontinuiranom praćenju vodostaja kako rijeke Drine kao prve kategorije tako i vodotoka druge kategorije.

rtvbpk