Obilježen 21. mart Svjetski dan zaštite šuma

Lokalitet dječijeg igrališta na području Općine Foča u Federaciji BIH, danas  je bio mjesto na kojem je na simboličan način obilježen 21 mart Svjetski dan zaštite šuma. JP „ Bosansko-podrinjske šume“ doo Goražde, odlučilo je u saradnji sa eko sekcijom OŠ Ustikolina, obogatiti dječije igralište u Ustikolini, sa četiri nove sadnice lipe.

“Odlučili smo da naši najmlađi zasade ove sadnice i da na taj način ujedno ukažemo učenicima s područja ovog dijela kantona na značaj zaštite  očuvanja šumskog bogatstva”,  kazala je Irma Omerović inžinjer šumarstva u JP “Bosansko-podrinjske šume” Goražde.

A pored pošumljavanja na podruju BPK Goražde,  koje se provodi u skopu redovnih aktivnosti  u  JP „Bosansko-podrinjske šume“ doo Goražde,  naglasili su da će vrlo brzo započeti i realizacija, projekta čišćenja šumskog bogatstva na području našeg kantona a čiji je prevashodan cilj  uklanjanje dviljih deponija smeća.

rtv bpk