BPK : Informacija Uprave policije

Dana 21.03.2018.godine u 09,45 sati službenici Sektora kriminalističke policije, Uprave policije MUP-a BPK Goražde lišli su slobode lice H.S., nastanjenog u naselju Vitkovići – Grad Goražde a na osnovu operativne potrage  u vezi krivičnog djela “Teška krađa” iz Čl.287 KZ F BiH. Istog dana u 17,45 sati gore navedeno lice smješteno je u prostorije za zadržavanje u Policijskoj upravi Goražde. O svemu navedenom upoznat je i dežurni Kantonalni tužilac.

Dana 21.03.2018.godine u 19,20 sati u prostorije  policijske stanice Goražde obratio se Š.K., iz Goražda i prijavio da se zajedno sa K.M., iz Goražda nalazio u stanu vlasništava B.Ć., koji se nalazi u ul. Salih bega Kuljuha – Grad Goražde, gdje je nakon kraće prepirke B.Ć., uzeo nož u ruku i tom prilikom je došlo do nagurivanja i fizičkog kontakta.  Licima K.M., i  B.Ć.,  ukazana je ljekarska pomoć u Urgentnom centru  Kantonalne bolnice Goražde ali se dežurni ljekar nije izjasni o stepenu povreda. Uviđaj su izvršili pripadnici Sektora kriminalističke policije MUP-a BPK Goražde, a lica B.Ć., Š.K.,i K.M.,  lišeni su slobode i smješteni u prostorije za zadržavanje u Policijskoj upravi Goražde. O navedenom djelu upoznat je i dežurni Kantonalni tužilackoji je konstatovao da se radi o KD “Lahka tjelesna ozljeda”.

U vremenskom periodu od 21/22.03.2018.godine policijski službenici Uprave policije MUP-a BPK na području Grada Goražda, zatekli  su devet lica sirijskih državljana koji kod sebe nisu  imali nikakve identifikacione dokumente. Navedena lica su pozvana u službene prostorije MUP-a BPK Goražde, a nakon toga su iste preuzeli službenici Ministarstva sigurnosti-Služba za poslove sa strancima-Terenski centar Goražde.