Pokrenulo se klizište u Graboviku: Opasnost od zatvaranja korita Podhranjenskog potoka

Dolazak proljeća i obilne padavine redovito svake godine uzrokuju probleme sa klizištima. Prije dva dana  ponovo se aktivirilo klizište u Graboviku i prijeti zatvaranju Podhranjenskog potoka i dijelu kuća i pomoćnih objekata.Štab civilne zaštite gradske uprave pomno prati situaciju i spreman je djelovati u slučaju potrebe evakuacije stanovništva.

Trenutno je najugroženiji objekat Mevsada Vrnjaka a u slučaju daljeg klizanja zemlje bili bi ugroženi i ostali stambeni objekti usljed zatvranja korita Podhranjenskog potoka i njegovog eventualnog izljevanja i plavljenja.

Klizište u Graboviku pojavilo se još 2010. godine kada je Goražde zadesila poplava i izljevanje rijeke Drine.Mještani Grabovika tvrde kako je najveći problem sa klizištem prisustvo velikih količina vode.

Sead Pjano oko svoje kuće izradio je mrežu kanala za odvodnju oborinskih voda.Medju njima kaže prednjači voda iz gradskog vodovoda na šta je upozoravao nadležne u JKP 6.mart Goražde ali uzalud.

Za stanovnike Grabovika u neposrednoj blizini klizišta ovi dani su puni strepnje i neizvjesnosti. Meterološke prilike ukazuju na prestanak padavina no dolaze topliji dani a sa njima i otapanje snijega.