REDOVNI IZVJEŠTAJ KANTONALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

Sa područja Grada Goražda:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite Grada Goražda, u protekla 24 sata zabilježeno  je slijedeće:

Visina snijega koji je padao proteklog dana i u toku noći u Gradu Goraždu iznosi 13 cm, dok na većim nadmorskim visinama iznosi preko 50 cm. Magistralni i regionalni putevi su prohodni, dok većina lokalnih i nekategorisanih puteva su neprohodni. Saobraćaj se odvija otežano. Službe nadležne za održavanje puteva su na terenu i rade na čišćenju snijega sa kolovoza kao i posipanje soli. U naselju Grabovik ponovo se aktiviralo staro klizište. Nivo rijeke Drine izmjeren jutros u 7 sati na HS Goražde iznosio je 119,81 centimetar  sa tendencijom blagog opadanja.

Sa područja općine Foča u Federaciji BiH:

Na osnovu informacija prikupljenih u posljednjih 24 sata na području općine Foča  zabilježena je pojava intenzivnih sniježnih padavina, tako da je najmanja visina snijega oko 20 cm u Ustikolini, dok je u višim  predjelima Mjesne zajednice Jabuka snijeg dostigao visinu oko 50 cm. U toku je čišćenje magistralnih puteva M-20 i M – 18.1. i prohodnost istih nije upitna. Kada je riječ o lokalnim putevima mogući su određeni problemi u smislu pravovremenog čišćenja snijega, obzirom da su nedostajuća finansijska sredstva limitirajući faktor. Bit će organizovano čišćenje samo onih putnih pravaca gdje ima zdravstveno ugroženih lica i djece koja pohađaju nastavu u Osnovnoj školi Ustikolina. Pojavom sniježnih padavina došlo je do blagog smanjenja vodostaja rijeka Drine, Koline i Kosovske rijeke.

Sa područja općine Pale u Federaciji BiH:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Pale u F BiH, u protekla 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Snijeg koji je padao u protekla 24 sata prouzrokovao je određene probleme na području ove općine.Visina snijega u urbanom dijelu općine iznosi od 40 centimetara, a u ruralnim dijelovima iznosi preko 60 centimetara. Ekipe putne operative su na terenu i rade na čišćenju putnih pravaca. Magistralni put R-448 Podkozara-Goražde-Prača je prohodan. Saobraćaj se odvija otežano zbog poledice i zaostalog snijega po kolovozu. Osnovna škola Prača je u saradnji sa nadležnim resornim ministarstvom donijela odluku da se danas 23.03.2018.godine nastava obustavi, te će sa radom početi u ponedeljak 26.03.2018.godine. Snabdijevanje električnom energijom je uredno. Nivo rijeke Prače izmjeren jutros u 7 sati iznosio je 47,00 centimetra i trenutno je u blagom opadanju.

MUP BPK-a Goražde:

U protekla 24 sata nije bilo pojava opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Kantonalna bolnica BPK-a Goražde-Urgentni centar:

U prijemno urgentni centar Kantonalne bolnice BPK-a Goražde u  protekla 24 sata primljeno je 29  pacijenata. Osam  pacijenata je upućeno u kantonalnu bolnicu radi daljnjeg liječenja.

Direkcija za ceste BPK-a Goražde:

Prema informacijama koje smo dobili od Direkcije za ceste BPK-a Goražde, putevi u nadležnosti direkcije  su  prohodni.Saobraćaj se odvija otežano zbog poledece i zaostalog snijega po kolovozu.