BPK Goražde: Evidentirano 85 migranata sa područja Bliskog Istoka

Izbjeglička kriza u zemljama Evrope ne prestaje.Zemlje u regionu mnogo prije BiH susrele su se sa problemom izbjeglica i migranata. Ovaj pojava odnedavno postala je sastavni dio i BiH a nije zaobišla ni BPK Goražde.

„Istina je da je intenzivirana pojava stranih državljana na prostoru koji pokriva i kontroliše MUP BPK Goražde.Od 12 marta do danas evidentirano je 86 stranih državljana porijeklom iz zemalja Bliskog Istoka“,kazao je ministar unutrašnjih poslova BPK Goražde Nijaz Musić.

S ciljem pružanja adekvatne pomoći i ispunjavanja zakonske obaveze danas je održan zjednički sastanak predstavnika vlasti Kantona i Grada Goražda na kojem je razgovarno o mogućnosti obezbjeđenja prostora za njihov prihvat i smještaja dok traje zakonski rok obrade stranaca.

„Mi smo danas dogovorili konkretne aktivnosti i blizu smo da riješimo i probleme adekvatnog smještaja ovih lica u vremenu njihovog boravka,odnosno zakonskog roka obrade u Terenskom uredu za strance u Goraždu. Tu bi im obezbjedili koji obrok, higijenske potrepštine, prvu pomoć,  ono što je najnužije u tom slučaju“,kazao je Musić, te dodao kako se trenutno u Terenskom uredu za strance obradjuje 30 lica,migranata sa Bliskog istoka.