Klizište ugrozilo put u Beriču

U Beriču se pokrenulo klizište koje prijeti da  prekine putnu komunikaciju  koja je od značaja za nekoliko sela . Mještani apeluju na nadležne institucije  da što hitnije reaguju i izvrše sanaciju klizišta.

Ističu da će se, ukoliko se to ne učini na vrijeme, suočiti sa velikim problemima.

I putna komunikacija Mravinjac – Berič u lošem je stanju. Gotovo čitavom dužinom pojavila su se klizišta i odroni.

U gradskoj službi  za Civilnu zaštitu i mjesne zajednice do danas nisu bili upoznati sa ovim problemima te ističu da će izaći na teren kako bi napravili procjenu stanja i sačinili plan sanacije klizišta.