Rogatica : Voćnjaci sve brojniji i puniji

Voćarstvo u Rogatici sve je popularnija grana poljoprivrede. Vidi se to i iz podatka da je u ovdašnjem Udruženju voćara, koje je formirano u jesen 2014. godine, već uključeno preko 200 članova. Oni i ostali, ne registrovani, voćari, prema podacima iz Odjeljenja za unapređenje lokalnog razvoja, privredu i društvene djelatnosti u Opštinskoj upravi, raspolažu sa 75.300 stabala šljiva, 14.500 jabuka, 14.800 krušaka, 1600 trešanja, 1450 oraha, 100 višanja i oko 50 grmova lješnika.

Sve do formiranja Udruženja voćara, uzgoj voća bio je ekstenzivan i od voćara do voćara. Sa dolaskom Udruženja stanje se iz temelja počelo mijenjati. Kroz predavanja eminentnih stručnjaka, vježbe na terenu i na druge načine primjena naučnih dostignuća počeli su da se sa novim i rodnijim sortama voća oživljavaju stari i niču novi voćnjaci. Primjera za uzor imamo već dosta. Tu je voćnjak braće Darka i Danka Kneževića u naselju Borač, Ljubiše Rackovića u Rogatici i Borču, Mladena Lakića u Lađevinama, Srećka Radonjića u sočičkim Planjama, Gorana Krlića u Tatinici i drugih širom opštine, kazuje predsjednik rogatičkih voćara Slobodan Obrenović.

Certifikate o teorijskom i praktičnom uzgoju voća od sadnje, zaštite, berbe, skladištenja i plasmana uz podršku Udruženja steklo je više desetina voćara i to se već osjeća iako se posljednjih godinu-dvije ne možemo hvaliti rodom voća, naglasio je Obrenović.

U cilju povećanja motivacije za uzgoj voća, uz razumjevanje Opštinske uprave preko udruženja nabavljena je i ovih dana u prostorijama radionica bivše Škole sa praktičnom obukom montirana moderna sušnica za voće kapaciteta 500 kilograma voća za 24 sata rada. Pored toga nabavljeno je i više drugih sredstava za rad u i oko voćnjaka. Tu je traktorsko svrdlo za iskop neograničenog broja rupa za sadnju novih stabala voća, traktorska prikolica za prevoz đubriva, tri leđne motorne prskalice, šest freza i sedam trimera za košenje korova.

Sva ova sredstva mogu se uz minimalnu proceduru uzeti na poslugu. Uslov je da je korisnik član Udruženja voćara i da se prema njima odnosi na domaćinski način i da ispravna i očišćena vrati nakon korišćenja ili ustupanja drugom korisniku.

Pored korišćenja sredstava za uzgoj i održavanje voćnjaka, posredstvom Udruženja mogu se dobiti i nove sadnice jabuka, krušaka i šljiva po cijeni od svega 2 marke, reče Obrenović uz poziv voćarima da više koriste usluge Udruženja kako u teorijskom pogledu tako i praktičnom uzgoju i zaštiti voća.

058.ba