Trening za mentore u kompanijama

U organizaciji  Udruženja ALDI Goražde   danas je održan  informativni trening za mentore u kompanijama . Trening  je vodila  Amina Isanović-Hadžiomerović , profesorica sa Filozofskog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koja  ima dugogodišnje međunarodno iskustvo u dijelu povezivanja malih i srednjih preduzeća  sa obrazovnim sistemom . Trening  je organizovan u okviru projekta „Podrška malim i srednjim preduzećima u aktivnijem uključivanju u proces organizacije nastave“.

Za praktičnu nastavu važni su mentori u kompanijama  bez kojih je stručno obrazovanje u razvijenim zemljama nezamislivo . Oni imaju ulogu u organizaciji i provedbi praktične nastave i ujedno predstavljaju sponu između interesa učenika, škola i firmi, rečeno je danas na informativnom treningu za mentore u kompanijama, održanom u Biznis Centru u Goraždu.

U udruženju ALDI naglasili su da je ministartsvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde pokrenulo niz aktivnosti u dijelu sistemskog uređenja praktične nastave . Jeda od njih je i donošenje Pravilnika o izvođenju praktične nastave u srednjim stručnim školama i poslovnim subjektima . Projekat se provodi u okviru programa Erasmus Plus, kojeg finanisra EU . Provodi se u Italiji, BiH i Njemačkoj  i  traje dvije godine .

rtvbpk