Autoceste FBiH ove godine planiraju radove na dionici Prača – Goražde

Glavni ciljevi Autocesta su pokretanje novih pripremnih aktivnosti na izgradnji Koridora 5C i brzih cesta u Federaciji BiH, povećanje kreditne sposobnosti Autocesta za osiguranje dodatnih izvora finansiranja, te optimizacija trase i smanjenje troškova izgradnje autoceste.Planom su obuhvaćeni nastavak radova, izrada projektne dokumentacije ili
eksproprijacija.

Riječ je o dionicama i poddionicama Svilaj – Odžak (druga faza), Nemila – Vranduk – Ponirak, tunel Zenica – Vraca, Vraca – Donja Gračanica, Donja Gračanica – Drivuša, Ivan – Tarčin, tunel Prenj – Salakovac (prva faza), Mostar sjever – Mostar jug, Mostar jug – Buna, Buna – Počitelj, Počitelj – Zvirovići (Međugorje), Sarajevska zaobilazniva (LOT 3B), autocesta Tuzla – Žepče, brze ceste Lašva – Nević Polje i Prača – Goražde (tunel Hranjen) i sjeverna zaobilaznica Mostara.

Planirane su i aktivnosti na provođenju postupka izbora privatnog partnera/koncesionara.

Data je i saglasnost na Rebalans plana poslovanja JP Autoceste FBiH e d.o.o. Mostar za 2017. godinu.

gorazdeonline.ba