Uokviru Programa za mlade – Mobilnost mladih prema Europskoj uniji: Pet mladih graždana od 2 do 8.aprila boravit će u Ankari

Dio  projekta Evropske unije simboličnog naziva „ Učinimo svijet zelenim“ ove godine bit će i mladi Goražda. Njih pet koji su aktivno učestvovali u pripremi projeka, od 2 do 8 aprila boravit će u Ankari, konkretnije goraždanskoj bratskoj općini Kećioren.Rezultat je ovo višegodišnjih aktivnosti gradske uprave koja aplicira na sve međunarodne i domaće projekte.

„Glavni cilj ovoga projekta jeste da podigne svijest o borbi protiv zagađenja okoliša i da poveća svijest o zaštiti prirode kod mladih ljudi što će se postići kroz razne aktivnosti usmjerene ka zaštiti okoliša.“ -kazao je Armin Čavrk viši stručni saradnik za pravne poslove.

Po njegovim riječima projekat ima za cilj da unaprijedi znanje mladih o zagađenju, da obezbijedi uslove da mladi mogu iznijeti svoju perspektivu na datu temu, te da ih motiviše da nastupaju javno sa ciljem da privuku pažnju javnosti na ovaj problem.

Upravo s cljem pripreme predstvljanja Grada Goražda, gradonačelnik Muhamed Ramović  organizovao je sastanak na kojem je razgovarano o pripremama mladih ali i o samom putovanju u Kećioren.