Početak realizacije projekta izgradnje brze ceste

Vlada Federacije BiH na posljednjoj sjednici prihvatila je plan projekata preduzeća Autoceste, a medju njima je i projekat brze ceste Goražde-Sarajevo.

Cestovno povezivanje Goražda sa Sarajevom jedna je od najprisutnijih i najaktuelnijih priča i tema u BPK. U tom kontekstu u ranijem periodu, aktuelna Vlada Kantona izradila je studiju budućeg cestovnog povezivanja i idejni projekat. On je ušao u plan preduzeća Autocesta a Vlada Fedeacije je na posljednjoj sjednici prihvatila prijedlog projekata ovog predeuzeća.Ovim činom je po mišljenju premijera Vlade Emira Okovića započeta realizacija projekta cestovnog povezivanja Goražda sa Sarajevom.

„To znači da su stvoreni svi preduslovi za početak realizacije projekta brze ceste Goražde-Sarajevo. Mi uskoro očekujemo raspisivanje tenedera za izbor najpovoljnijeg izvođača radova a uporedo ćemo raditi i na obezbjeđenju potrebnih dozvola i dokumenata, tako da ova priča polako postaje vidljiva i na terenu“, kazao je  Emir Oković premijer BPK Goražde.

No ono što je svakako  prisutno svih ovih godina uz priču o potrebi i prioritetu gradnje brze ceste je i teza kako se radi o novom predizbornom obećanju. Premijer Oković smatra kako u ovom slučaju to nema veze sa nekim ranijim tezama i obećanjima i da je ovoga puta priča o cestovnom povezivanju sasvim izvjesna a  njen početak se očekuje i u ovoj godini.

„Više od 20 godina pred građane BPK Goražde servirane su priče o izgradnji brze ceste i sasvim je opravdana doza nevjerice. Svjesni smo toga i u Vladi Kantona kao i činjenice da projekat cestovnog povezivanja Goražda i Sarajeva ne može biti završen brzo u jednoj godini ili nekom kraćem roku. Ali stvorene su sve prepostavke za početak realizacije dugo najavljivanog i očekivanog projekta koji je jedan od najprioritetnijih za sve građane“, kazao je premijer Oković.