Puna podrška Vlade izradi ovog kapitalnog djela

Nakon potpisanog sporazuma Vlade BPK Goražde, Ministarstva za obrazovanje Kantona Sarajevo, Federalnog ministarstva za boračka pitanja i Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, danas je održan prvi sastanak Organizacionog odbora  za izradu monografije „Goražde 1992-1995.“ .

 

Na sastanku je razgovarano o aktivnostima koje je potrebno poduzeti u vezi prikupljanja činjenica i podataka koji će predstavljati važnu historijsku građu o ratnim dešavanjima na ovim prostorima te  u konačnici  biti predmet naučne obrade.

 

Utvrđena je okvirna struktura monografije kao i teme koje će se obrađivati, a svi sudionici današnjeg sastanka složni su u tome da je bilo krajnje vrijeme da se krene s njenom izradom.

 

Svoje zadovoljstvo nije krio ni predsjednik Organizacionog odbora, premijer Emir Oković, koji smatra da će partnerstvo sa Institutom za istraživanje zločina protiv čovječnosti olakšati rad na izradi ovog značajnog djela te u dobroj mjeri doprinjeti njegovom kvalitetu.

 

„Mislim da imamo jake ljude koji mogu iznijeti ovaj posao i sa strane Vlade ćemo imati punu podršku ovim jako bitnim i važnim aktivnostima za cjelokupan ovaj prostor kao i doprinos cijeloj historijskoj građi BiH. Mislim da ćemo zasigurno imati jedno kapitalno djelo“- naglasio je premijer Emir Oković.

 

Muamer Džananović, koordinator ispred Instituta, zadužen za aktivnosti koje se tiču nauke i naučnog istraživanja, izrazio je zahvalnost premijeru i svim njegovim saradnicima na obnovi ove važne priče i pokretanju konkretnih stvari.

 

„O istorijskoj vrijednosti dokumenata koji ćemo mi prezentovati javnosti kroz određeno vrijeme, mislim da ne treba da trošimo riječi. Radi se o jednoj sveobuhvatnoj analizi najrelevantnije moguće građe i predstavljanja u jednoj formi knjige. Bez obzira što se radi o primarnim, naučnim izvorima mi ćemo pokušati da pišemo jednostavnim jezikom kako bi to bilo dostupno jednoj široj čitalačkoj publici. Kada je riječ o izradi monografije, naše ambicije, prije svega mene i Instituta, jesu da se radi kontinuirano, bez nekog posebnog pritiska, a vrlo važno je da ćemo mi to završiti. Sigurno je ovo jedan proces gdje se moraju posjetiti određene arhive, sublimirati ozbiljna građa. Nadam da ćemo mi za tri, do četiri godine imati promociju ovog djela“ –kazao je Muamer Džananović.