Riječ po riječ 5.4.2018. Tema: Policija i MUP BPK Goražde